JariNatunen Tutkittua asiaa

Ministeri Rehn, Hylätkää Fennovoima - suomalainenkin omistus on kelvotonta!

  • Mielenosoitus Senaatintorilla 30.6.2015. Valio on äsken luopunut Fennovoimasta, osakkeista tulisi saada luopua velvoitteitta.
    Mielenosoitus Senaatintorilla 30.6.2015. Valio on äsken luopunut Fennovoimasta, osakkeista tulisi saada luopua velvoitteitta.
  • Valio haluaa luopua Fennvoimasta, mutta uhkaa jäädä VSF:n vangiksi?
    Valio haluaa luopua Fennvoimasta, mutta uhkaa jäädä VSF:n vangiksi?

Ministeri Olli Rehn                                                                                                            Helsinki 14.7.2015
Työ-ja elinkeinoministeriö (TEM)
Tiedotusvälineet

Fennovoiman omistus on vakavasti yhteiskunnan kannalta kestämättömässä tilassa
TEM on ilmoittanut vastaanottaneensa Fennovoiman rakennuslupahakemuksen ja selvittävänsä täyttääkö se eduskunnan asettaman omistusehdon. Ministeriö selvittää, onko mahdollista hyväksyä Migrit Solarna Energija d.o.o. omistajaksi esitetyllä 8.89  %. On äärimmäisen valitettavaa, että ministeriö/ministeri vaikuttaa ottaneen hakemusta vastaanottaessaan ennakkokannan, että muu omistus olisi tosiasiallista.  Fennovoiman omistus perustuu laajoihin ja jatkuviin väärinkäytöksiin, kyseessä ei ole tosiasiallinen omistus, eikä Fennovoiman kiistanalainen omistustilanne ole yhteiskunnan kokonaiseudun mukainen.

Fennovoiman rakennuslupahakemusta ei pidä ottaa käsittelyyn/hyväksyä:
1) Sillä ei ollut hakupäivänä, eikä edelleenkään ole eduskunnan edellyttämää 60 % EU-ja EFTA-maiden tosiasillista omistusta. Asia käy ilmi yksiselitteisesti omistusliitteestä. Liitteessä on esitetty aiesopimuksen luontoisia pyrkimyksiä, jotka eivät ole tosiasillista omistusta. Omistaja on yhtiön osakkeenomistaja, ei sellaisen hankkimista neuvotteleva taho. Migrit oli selvityksen mukaan vasta arvioimassa sopimuksia. Uusien suomalaisten yhtiöiden omistajat olivat tehneet sitoumuksen 25%:sta, mutta perustettavat yhtiöt eivät liene sitoutuneet Mankala-vastuuseen. VSF:n olisi täytynyt toimittaa Mankala- sopimukset, muut sitoumukset ja osakasrekisteri 30.6.2015, josta kävisi ilmi 60 % tosiasiallinen yhtiön Mankala-vastuuseen ja rahoitukseen sitoutunut omistajakunta. Hakemuksen perusteella tällaisia ei ole.

Ministeriön tulee  sekä eduskunnan periaate-päätöksen omistusehdon että myös ydinenergialain §19 nojalla välittömästi hylätä hakemus.
Ydinenergialain §19 mukaan luvan edellytyksenä: ”hakijalla on riittävät taloudelliset mahdollisuudet hankkeen toteuttamiseen ja toiminnan harjoittamiseen ” ja  §19 edellyttää myös ydinenergiaosaamista, jota Migritillä ei liene verrattuna PAP-lupien yhteydessä eduskunnalle esiteltyihin E.oniin ja Fortumiin sekä  myöskin §5 mukaisen yhteiskunnan kokonaisedun täyttymistä, mikä luonnollisesti edellyttää, että ydinvoimalalla on omistus ja rahoitus kunnossa.

Siinä ilmeisen laittomassa tilanteessa, että ministeri Rehn/TEM/Hallitus, hyväksyisi epämääräiset aiesopimustilat omistukseksi todetaan seuraavaa:

2) VSF:llä ei ole sen oman taulukon perusteella 60 % Mankala-vastuusen ja rahoitukseen sitoutunutta omistajakuntaa, edes jos Migrit ja suomalaiset ”tyhjät” väliyhtiöt hyväksyttäisiin.  Omistustaulukossa on eriytetty VSF:n omistajista lisärahoitukseen sitoutumattomat omistajat, 0.6 %. Omistajataulukossa VSF:n omistajiksi on merkitty väliyhtiö-omistajia (Katternö Kraft, Majakka Voima jne), joiden omistajiin kuuluu Mankala-vastuuseen sitoutumattomia osakkaita, kuten Talvivaaran Kaivosyhtiö Oyj, näiden liudentunut omistus on noin 0.6 % lopputilanteesta. Pörssiyhtiö KESKO on ilmoittanut, että sen sitoumus oli ehdollinen, ja sillä oli oikeus lähteä ilman sitoumuksia. Jos Mankala vastuuseen sitoutuneesta omistajajoukosta 63.15 % vähennetään KESKO 3.03 %(mahdollisesti enemmän) sekä 0.6 % päädytään lukuun 59.52%.


3) Esitetty omistus ei ole uskottavaa, eikä siten tosiallista, johtuen seuraavista seikoista:

3a) Useiden esitettyjen omistajien vakavaraisuus ei riittäne Mankala-vastuun kantamiseen. Migrit Solarna Energija d.o.o.:n osakepääoma on 3000 Eur ja omaisuus vähäinen verrattuna sijoitukseen. VSF on kertonut, että Migrit on sitoutunut noin 150 miljoonan sijoitukseen. Selvityksessä kerrotaan, että meneillä oli tarkistusprosessi sopimuksista, joten tosiasiallista sitoumusta ei ilmeisestikään ollut. Migritin tulee esittää omistuskytköksiensä lisäksi kattavat vakuudet 600 miljoonan sijoitukselle ja satojen miljoonien todennäköisille tappiolle.
Osa (kunta)omistajista on aikeissa kiertää Mankala-vastuuta käyttämällä maksukyvyltään heikkoa/omaisuudetonta väliyhtiötä
. Nämä ”bulvaani” tms. -järjestelyt vaarantavat hankkeen omistajapohjan sekä rehellisten osakkaiden omaisuuden entistä vakavammin.
Väärinkäytöksistä johtuen Fennovoiman ”vangeiksi” jääneet aikaisemmin luopuneet ja pahemmin sidotut uudet luopujat, kuten Valio ja Uusikaarlepyy tarvitsevat valtion tukea ja oikeutta. 2013-2014 sitoumuksien laillisuus tulee tarkistaa.

3b) Omistuksen hankinta perustuu väärään ja harhaanjohtavaan markkinointiin Fennovoima/VSFn taholta, sekä lukuisiin väärinkäytöksiin ja laittomuuksiin kuntaomistajien suhteen. Valtion kokonaisedun näkökulmasta on tärkeää, että sijoitukset on tehty laillisesti ja oikein, etteivät hanke ja omistajat joutuisi myöhemmin vaikeuksiin.

3c) Suomeen tarjotun reaktorin talous- ja turvallisuusongelmia - Rosatom ja Fennovoima on ilmeisimmin antanut harhaanjohtavaa tietoa
Suomeen tarjottu reaktori on modifioitu versio Intiassa viime vuonna käyttöön otetusta reaktorista. Sen suorituskyky viimeisen 20 kuukauden aikana on ollut huonompi kuin minkään muun 20 viime vuoden aikana käyttöön otetun reaktorin. Kaksikymmentä kuukautta verkkoon kytkemisen jälkeen, reaktori ei läpäissyt viimeistä hyväksyntätestiä. Sähköyhtiö julisti 31.12.2014 reaktorin kaupallisesti käyttöön hyväksytyksi ilman valvontaviranomaisen suostumista. Markkinointimateriaalissa Intian reaktori on poistettu AES-2006 reaktorien sukupuusta ja korvattu vanhemmalla versiolla, joka on käytössä Kiinassa vuodesta 2007. Kiinalaisreaktorin tuotanto on ollut 15 % alhaisempi, kuin mitä käy ilmi Rosatomin/Fennovoiman markkinointi/sijoittajatiedoista.

4) VSF esittää sopineensa Rosatomin kanssa, että VSF omistaa aina 60 % Fennovoimasta. Omistuksesta seuraisi ilmeisesti Mankala-vastuun mukaiset kasvavat rahoitus- ja sähkön hintariskit, jos tosiasiallinen sitoutunut omistus on alle 60 %. Järjestely on suomalaisille omistajille vaarallinen, ja loukkaa osakeyhtiölain mukaisia vähemmistöomistajien oikeuksia. Riskinä on Mankala-vastuuta suurempi yhteisvastuu.

5) Osallistuuko asian käsittelyyn esteellisiä henkilöitä, mikä on ollut TEMin toimintatapa ydinvoimaluvissa. Onko esim. asiaa hitaasti käsittelevällä Herkko Plitillä eläke- tai muita oikeuksia/etuisuuksia aikaisemmalta työnantajaltaan Fortumilta?

 

Kunnioittavasti
 

Jari Natunen/Valio pois Fennovoiman ydinvoimala-hankkeesta- Fb-yhteisö

VT Padnabhan/Expert of Rosatom’s Kudankulam reactor, India

Ulla Klötzer/Naiset Atomivoimaa Vastaan

Lea Launokari/Naiset Rauhan Puolesta

Pirkko Lindberg/Amandamaji ry

Leea Parhiala, Tampere

 

Lisätietoja/Further information
Jari Natunen
040 77 13 781, njarit@yahoo.com
VT Padmanabhan, vtpadman@gmail.com


Liitteet:
VSF:n yhtiöjärjestys
VT Pabmanabhanin käsikirjoitukset Intian reaktorista
Fennovoiman riskiselvityksiä

Alla lisäperusteluja ja viitteitä numeroiduista kohdista 1)-5)

  1. Rakennuslupahakemuksen täydennys VSF:n omistus 30.6.2015:
    https://www.tem.fi/files/43420/Fennovoiman_rakentamislupahakemuksen_taydennys_-_VSFn_omistus.pdf

Liitteessä on esitetty aiesopimuksen luontoisia pyrkimyksiä, jotka eivät ole tosiasillista omistusta. Omistaja on yhtiön osakkeenomistaja, ei sellaisen hankkimista neuvotteleva taho.

Uudet kunta- ja pienomistajat
VSF kertoo saaneensa sitoumuksen 13 yhtiöltä, mutta omistuskaaviossa näitä on 11 m.l. Oulun Energia, on siis mahdollista, että omistatiedoissa on virheitä tai sitoutuneeksi ilmoitettuja omistajia on vetäytynyt. Kuntaomistajien lisäksi listalla on urakoita haluavia rakennusyhtiöitä. Täydennysselvitys sivu 2:

Omistuskaavion osa uusista omistajista (fennovoima.fi)

VSF myy sijoitussitoumuksia, jotka ovat 25 % koko sijoituksesta, ja myyntitilanteesta ei useinkaan tule ilmi osakassopimukseen tuleva Mankala-vastuu ja vieraanpääoman sijoitukset.  Tämä on myös ilmeisimmin tilanne uusissa omistajissa, kuten Haapajärvellä, josta saatujen tietojen perusteella ole kerrottu kaupunginhallitukselle oikeita sijoitustietoja tai riskejä.
Jos uusi osakas ei haluaisikaan sitoutua Mankala-vastuuseen veloista, VSF joutuisi perumaan sitoumuksen, koska sijoitus/omistus putoaisi ¼:an, mutta sitoumuksen perusteella osakas saisi täyden määrän sähköä.

Keväällä 2015 Haapavedelle, Oulaisille, Siikajoelle, Pyhäjoelle ja muille Pohjanmaan kunnille tarjottiin sopimusta Hanhikiven Sähkönmyyntiyhtiölle. Sopimuksen liitteenä on Fennovoiman rahoitussitoumus, jossa ei käsitellä vierasta pääomaa tai Mankala-vastuuta sekä  kohdassa 2.6. rajoitetaan sijoittajan vastuu sijoitettavaan pääomaan. Tämä on erittäin harhaanjohtavaa ja jopa väärin, koska 75 % vieraanpääoman sijoituksesta ei kerrota sitoumuksena. Sopimukseen on jätetty VSF:lle mahdollisuus hylätä yksipuolisesti sitoumus, ilmeisesti sitä tilannetta varten, että osakas ei hyväksykään osakassopimuksesta tulevia vastuita.


Pohjanmaalla tarjotut sopimukset:
http://dynasty.haapavesi.fi/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames
Katso kaupunginvaltuusto 2.2.2015 asia 5 , liite 3 osakasopimus ja liite 7 rahoitussitoumus

Osakassopimus on hankala sellaiseen liittyneiden kuntien kannalta, osapuolena oli itse osakasyhtiö Hanhikiven Sähkönmyynti (kohta 2, osakkailla ei ole syytä tehdä tällaisia sitoumuksia omistamalleen yhtiölle). Osapuolet sitoutuvat vastuisiin VSF:lle ja vastuu tehdään pysyväksi, kohta 8.28 mukaan kunta ottaisi vastuun Fennovoiman suomalaisen omistajan eli VSF Mankala-yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen velvoitteista, osakkaat tekevät sitoumuksen paitsi toisilleen, myös yhtiölle,joka puolestaan sitoutuu VSFn osakassopimukseen ja yhtiöjärjestykseen. Kohdassa 8.31 tehtäisiin mainittu velvoite pysyväksi. Kohta 3.4. edellyttäisi vastuunrajoitusta yhtiö sijoitettuun pääomaan. Kappaleen viimeinen virkeessä kuvataan Mankala-vastuun mukaista rahoitusvelvollisuutta liiketoiminnanaikaisessa tappiotilanteessa kunnan budjettivaroista.
 

Migritin sopimustilanne
Migrit oli selvityksen mukaan vasta arvioimassa sopimuksia. Kun Migrit ja VSF ovat kertoneet noin 150 miljoonan sijoituksesta, on mahdollista, että vieraanpääoman sijoitus ja Mankala-vastuu siitä on sopimatta. Rakennuslupahakemuksen täydennys:

Ydinergialaki
Ydinenergialaki §18, §19  ja §5-7 käsittelvät luvan edellytyksiä: ”hakijalla on riittävät taloudelliset mahdollisuudet hankkeen toteuttamiseen ja toiminnan harjoittamiseen ” ydinvoimaosaamista ja  §19 edellyttää myöskin §5 mukaisen yhteiskunnan kokonaisedun täyttymistä, mikä luonnollisesti edellyttää, että ydinvoimalalla on omistus ja rahoitus kunnossa.  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870990

2)   Omistustaulukossa, rakennuslupahakemuksen täydennys sivu 5, alla, on eriytettu VSF:n omistajista lisärahoitukseen sitoutumattomat omistajat. VSF esittää, että k.o. omistajille olisi Mankala-vastuu tuotetun sähkön suhteen, tämä on ainakin merkitävältä osin väärä tulkinta (A1 osakesarja ei vastaa veloista, VSF yhtiöjärjestys,liitteenä). Tätä  mahdollisesti sijoitusten onnistuessa 0.6 %:iin liudentuvaa omistusta ei voida laskea tosiasillisiin sitoutuneisiin omistajiin.  

Esitetystä omistajaselvityksestä, ja tunnetuista taustatiedoista ilmenee edelleen, että omistajataulukossa VSF:n omistajiksi on merkitty väliyhtiö-omistajia (Katternö Kärnkraft, Majakka Voima jne), joiden omistajiin kuuluu Mankala-vastuuseen sitoutumattomia osakkaita.

 
Näihin omistajiin kuuluvat esimerkiksi yrityssaneerauksessa oleva Talvivaaran Kaivosyhtiö Oyj (alaskirjannut kaikki osakkeensa), Esse, Kotka, Mikkeli/Etelä-Savon Energia jne. Näiden osuus oli arviolta 15 % Fennovoimasta ja siten liudentunut omistus on noin 0.6 % lopputilantesta. Tällaiset löytyvät esim Fennovoiman ennen 2013-2014 sitoumuksia julkaisemista omistajataulukoista. Esimerkiksi Majakka Voimasta ovat kaikki muut omistajat paitsi Myllyn Paras ja Valio luopuneet sitoumuksista ennen niiden tuloa sitoviksi 2014 helmikuussa (Valio on ilmoittanut äskettäin luopuvansa).

Alla on esitetty nykyinen omistuskaavio (fennovoima.fi), jota vertaamalla edelliseen tulee ilmi
Majakka Voimassa,Katternö Kärnkraftissa ja muissa väliyhtiöissä luopuneet osakkaat.

http://www.fennovoima.fi/userData/fennovoima/graafit-logot/Osakaskaavio_web.jpg3) Esitetty omistus ei ole uskottavaa, eikä siten tosiasiallista, johtuen seuraavista seikoista:

3a-b) Osa (kunta)omistajista on aikeissa kiertää Mankala-vastuuta käyttämällä maksukyvyltään heikkoa/omaisuudetonta väliyhtiötä tai siirtämällä sähköyhtiönomaisuuden muualla. Näitä ovat todennäköisesti kohdan 1) paperiyhtiöt, sekä esim.  omaisuuden suojaksi holding-yhtiön perustanut Mäntsälä (Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy, Y-tunnus 2519715-3 perustettu 28.12.2012) http://yle.fi/uutiset/arvostelu_mantsalan_perustamaa_holdingyhtiota_kohtaan_kiihtyy/7662688 ,
tai takauskelvoton Vantaan Energia.

 Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Lipponen toteaa Vantaan valtuustovideolla 16.12.2013 n.kohdassa 2 h 10min, että Vantaan Energian omaisuus on kiinnitetty jätteenpolttolaitoksen vakuuksista ja johtuen negative pledge-sitoumuksesta ” "se on rikollista toimintaa antaa minkään valtakunnan kiinnityksiä tai vakuuksia kolmannelle” ja ettei apulaiskaupunginjohtajalle ollut tullut tietoon mitään vakuuspyyntöjä Fennovoimaan liittyen. Vantaan Energia esitti tuolloin sijoituksekseen 60 MEur, joka nousi pian 90 MEur:oon. http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/238177-nain-vantaan-energian-toimitusjohtaja-kommentoi-fennovoima-kauppoja

Linkki Vantaan valtuustovideoon
http://vantaakanava.fi/valtuustokokous-16-12-2013/  Lipposen selvitykset alkavat noin kohdasta 2.03 min,  oleellisia kohtia VSF:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta kohta 2 tuntia 10 min ja takausien antamisen rikollisuudesta kohta  2 tuntia 11 min.

Turun valtuuston 28.10.2013 tietojen perusteella sijoituksiin liittyy 75 % vieraanpääoman osuus, joka on osakkaan vastuulla (n.s.Mankala-takuu).
http://www05.turku.fi/ah/kv/2013/1028010x/2985205.htm http://saloniemi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/173009-fennovoiman-salaiset-ka...
Vantaan ja Helsingin investointi Vantaan Energiassa on siten yhteensä n.360MEur. Valtuustoille ei kyselyistä huolimatta annettu kattavia ja oikeita tietoja. Vantaan Energian tj ja VSF:n hallituksen puheenjohtaja Pertti Laukkasesta on tutkintapyyntö poliisilla johtuen ilmeisestä estellisyydestä, harhaanjohtavista tiedoista sekä valtuuston/ojen ohittamisesta. Nämä järjestelyt vaarantavat hankkeen omistajapohjan sekä rehellisten osakkaiden omaisuuden entistä vakavammin.

Fennovoiman kertoi julkisuudessa sähkön takuuhinnaksi 50Eur /MWh. Oulun kv 16.6.2014 Oulu Energia-liite paljastaa, että hintatakuu onkin voimassa vain 12 vuotta ja tämän jälkeen merkittäviä lainoja menee uudelleen pääomitettaviksi.
Oulun kv 16.6.2014  http://asiakirjat.ouka.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=4750
Oulu Energia johtokunta- liite:
http://asiakirjat.ouka.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn_tweb.htm?173035
Väitettä takuuhinnasta käytetiin markkinoinnissa viitaten julkisuudessa esitettyihin tietoihin. Useimmille valtuustoille ei kerrottu Mankala-vastuusta vieraasta pääomasta. Esim.Oulun kh oli vielä syksylläkin 2014 kunnallisvalituskeskustelussa uskossa, että sitoumus oli tehty vain n. 17 Meur sijoituksesta, ei yli 60 miljoonan vastuista. Koska osakkaaksi on merkitty Oulun kaupungin tai Energian sijasta ”Huoltovoima Oy”, on ilmeistä, että Oulu pyrkii välttelemään Mankala-riskejä ja -vastuita väliyhtiön avulla.


Oulun kaupunki ei ole omaltakaan kannaltaan ole täysin sitoutunut
Oulu kh käsitteli 8.9.2014 Veikko Ervastin  kunnallisvalitusta Fennovoima- päätöksestä 16.6.2014. Valituksessa kyseenalaistettiin se, että tarjouksessa ei kerrottu sijoituksen riskeistä ilmoitettun sijoitukseen nähden 4-kertaisesta vieraanpääoman sijoituksesta. Vastaus-lausunnossa Oulun kh katsoi, että sitoumus  oli vain 16-17 miljoonan investointiin ja yhtiöjärjestykseen, mutta ilmeisesti ei vieraanpääoman lainaan.
Pöytäkirja, jonka §356 liitteenä on Oulun lausunto:
http://asiakirjat.ouka.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+...
Valitus ja lausunto:
http://asiakirjat.ouka.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn_tweb.htm?2...

Oulun valitus-lausunnossa sivulla 4 kerrotaan, että osakas- ja muiden sopimusten hyväksyminen ja osakemerkintä edellyttää erillistä päätöstä. Näiden päätösten osalta Oulun omistus on siten vielä ilmeisesti vahvistamatta. Kun Oulu ei ole sitoutunut osakassopimuksien vaatimuksiin, on mahdollista, että omistus kariutuu. Jos sopimukseen ei päästä VSF joutuisi perumaan sitoumuksen, koska ilman velkaosuutta Oulu voisi saada sijoitukseen nähden 4-kertaisen omistuksen (olettaen samanlainen sopimus kuin Hanhikiven Sähkönmyynnin yhteydessä, kohdassa 1.)

Sivulla 5 Oulu kertoo väistävänsä hankeen riskejä omistamansa energiayhtiön kautta. Fennovoiman ilmoituksen mukaan Oulu tulisi käyttämään Huoltovoima-yhtiötä ja siten eristämään riskin vielä Oulun Energian merkittävistä tuloista ja omaisuudesta. Koska perustettavan riskihallintaan tarkoitetun yhtiön pääoma ei tulle vastaamaan Mankala-hintariskiä ja vieraanpääoman sijoitusten riskiä, järjestely siirtää epäreilulla tavalla riskejä muille osakkaille kuten Turun, Rauman tai Lahden kaupungeille, joiden varakkaat energiayhtiöt ovat suoraan osakkaina.

 

”Vangeiksi” jääneiden kuntien ja Valion oikeudenmukainen kohtelu
Väärinkäytöksistä johtuen Fennovoiman vangeiksi jääneet aikaisemmin luopuneet ja pahemmin sidotut uudet luopujat, kuten Valio ja Uusikaarlepyy tarvitsevat valtion tukea. 2014 helmikuun sitoumuksien laillisuus tulee tarkistaa. On syytä epäillä, että esimerkiksi sijoituksen ehtona ollut suomalainen enemmistöomistus ei  toteutunut. Tämän johdosta, mikäli hanke jatkuisi,  on mahdollista ja tulee antaa osakkaiden päättää uudelleen sitoumuksistaan oikeilla tiedoilla.

Omistajille tulee toimittaa oikeat tiedot sijoituksesta ja sen riskeistä ja avata Fennovoiman sopimukset m.l. salaillut osakassopimukset sekä selvittää läpinäkyvästi muiden osakkaiden uskottavuus ja osakkaiden exit-mahdolllisuudet mukaan lukien Mankala-vastuun purkaminen väliyhtiöissä ja/tai VSF:ssä, jos mahdollisia.

Omistuksen hankinta perustuu väärään ja harhaanjohtavaan markkinointiin Fennovoima/VSFn taholta, sekä lukuisiin väärinkäytöksiin ja laittomuuksiin kuntaomistajien suhteen. Osaltaan syynä on ollut kunnallishallinossa ja kuntien sähköyhtiöissä vallitseva epäpätevyys ja/tai korruptio. Valtion kokonaisedunkin näkökulmasta kannalta on tärkeää, että sijoituksen on tehty laillisesti ja oikein, etteivät hanke ja omistajat joutuisi myöhemmin vaikeuksiin. Lisäksi osa päätöksistä on tehty kunnallis- ja muun lainsäädännön vastaisesti sähköyhtiössä ja omistajia on harhautettu. Sijoituksen ehdot heikkenivät tammikuussa 2014, mutta asiaa ei useimmissa kunnissa käsitelty uudestaan.

3c) Suomeen tarjotun reaktorin talous- ja turvallisuusongelmia - Rosatom ja Fennovoima on ilmeisimmin antanut harhaanjohtavaa tietoa
Perustelut on esitetty intialaisen VT Padnabhanin kahdessa oheisessa artikkelissa. Kuntien sijoitusmateriaaleista esim. Raaseporin valtuutossa, 21.10. 2013 asia §149,sivu 2,  käy ilmi, että voimalaitoksen odotetaan toimivan n. 9700 tuntia vuodessa (44 000MWh/ 5.56 MW) , ja täydellä nimellisteholla.
http://kuntatoimisto.ekenas.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil.htm?+...

4) Viite: Rakennuslupahakemuksen täydennys VSF:n omistus 30.6.2015
sivu 4/6
https://www.tem.fi/files/43420/Fennovoiman_rakentamislupahakemuksen_taydennys_-_VSFn_omistus.pdf
5) Herkko Plit on toiminut Fortumin ydinenergia tehtävissä:
http://www.tem.fi/ajankohtaista/uutiskirjearkisto/arkisto_2011/uutiskirj...


 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Matti Adolfsen

Fennovoiman konkurssi näyttää näiden perusteluiden vuoksi aika todennäköiseltä. Mitekäs osakkaat ovat tähän varautuneet?

Fennovoiman oma sijoitettu pääoma on käytännössä syöty. Hankkeen pitkittynyt valmisteluaika ja nyt meneillään olevat ilman lainvoimaista lupaa tehdyt maanrakennustyöt ovat syöneet rahat, Venäjän valtion myöntämä miljardilaina on nyt ainoa rahoituskanava. Ei siis ihme, että Fennovoiman yhtiösopimusta muokattiin 4§ osalta syyskuussa 2014. Osakkaat ovat nyt vastuussa myös yhtiön veloista, osakkuuksien suhteiden mukaisesti.

Velkavastuusta ovat ilmeisen selvästi vapautuneet ne osakkaat, jotka lähtivät ennen syyskuuta 2014. Viimeinen näistä lienee Kesko. Sen tappio rajoittunee sijoitetun pääoman täysimääräiseen menettämiseen. Talvivaaran konkurssipesä (3,5%) selvinnee myös ilman vastuuta, sen varalta lienee kirjattu k.o. pykälään vapautus selvitystilassa oleville osakkaille. Ainoat osakkaat jotka ovat saaneet sijoituksensa takaisin ovat Jyväskylä ja Ahvananma, jotka myivät osuutensa Talvivaaralle.

Kulissiyhtiöiden taakse piiloutuneet pienet kunnalliset energiayhtiöt laskevat pääsevänsä konkurssissa vähäisin tappioin. Lakimiesten olisi syytä selvittää, toimiiko suojaus ja mitä etuja saataisiin nopeasta irtautumisesta hankkeesta. Uusikaarlepyy ja Valio ovat jo ratkaisunsa tehneet.

Toimituksen poiminnat